Hľadať v systéme Crowdex...
{{=it.name}} {{~ it.experiments :experiment:i}}{{=experiment.title}}{{? it.experiments.length-1 != i }}, {{?}}{{~}}
{{=it.name}} {{~ it.users :user:i}}{{=user.fullname}}{{? it.users.length-1 != i }}, {{?}}{{~}}
{{=it.fullname}} {{=it.tasks}}, {{=it.last_activity}}
Zobraziť všetky výsledky

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ služby Crowdex prehlasuje, že pri spracovaní dát sa zaväzuje riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Aké údaje zhromažďujeme?

 • Pre vytvorenie a používanie používateľského účtu v službe Crowdex (ďalej len „Služba“) od Vás potrebujeme poznať meno, priezvisko a funkčnú emailovú adresu.
 • Účasť na niektorých úlohách môže byť podmienená splnením požiadaviek autora úlohy, ktoré môžu vyžadovať uvedenie dátumu narodenia, pohlavia a/alebo znalostí.
 • Pre uľahčenie komunikácie s ostatnými používateľmi môžete uviesť svoje telefónne číslo.
 • Za účelom zlepšenia Služby zhromažďujeme anonymné informácie o používaní Služby. Viac informácií sa nachádza v Zásadách používania súborov cookies.

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Prevádzkovateľ služby Crowdex sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje žiadnym tretím stranám bez výslovného súhlasu používateľa. Výnimkou sú verejne viditeľné informácie v profile používateľa (meno a priezvisko, pohlavie, názov spoločnosti, dátum registrácie, znalosti, vytvorené úlohy a účasť v úlohách, priatelia), údaje zadávané v rámci úloh a spôsob používania systému Crowdex počas vypĺňania úlohy. Viditeľnosť emailovej adresy a telefónneho čísla môžete kedykoľvek upraviť v nastaveniach profilu.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Používateľ služby Crowdex – dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení (ďalej len „dotknutá osoba“), je povinný uviesť pri registrácii používateľského účtu iba úplné a pravdivé údaje.
 • Dotknutá osoba môže kedykoľvek vykonať úpravu svojich osobných údajov v nastaveniach profilu.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, alebo emailom od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,
  • informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje,
  • odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov,
  • všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.